Image Gallery Now Loading… Previous Next Close

Ye Guan Xun Chang

Tsng-kha-lâng (Singer)
Our Price: US$39.79
Availability: Usually ships within 7 to 14 days
Important information about purchasing this product:
  • This product is accepted for return under certain conditions. For more details, please refer to our return policy.
Ye Guan Xun Chang
Sign in to rate and write review
No Rating Available

Technical Information

Product Title: Ye Guan Xun Chang 夜官巡場 夜官巡场 Ye Guan Xun Chang Ye Guan Xun Chang
Singer Name(s): Tsng-kha-lâng (Singer) 裝咖人 (Singer) 装咖人 (Singer) Tsng-kha-lâng (Singer) Tsng-kha-lâng (Singer)
Release Date: 2022-02-25
Language: Taiwanese
Place of Origin: Taiwan
Disc Format(s): CD
Package Weight: 150 (g)
Shipment Unit: 1 What is it?
Publisher: Feeling Good Music
YesAsia Catalog No.: 1113710604

Product Information / Track List

玉女,細漢時我佇厝內便所看過親像蠟(la̍h)去做的玉女,目睭金金掠我看,敢若袂講話,等我搝阿母來的時都(to)看無影矣。

阮兜徛佇民雄的火燒庄,是風吹田洋的所在,夜官、羅漢、菩薩、水流媽抑是侯爺,攏是我記持中的正神、野神、孤魂、逐工相照面的阿伯、阿姆,浪溜嗹開全拖的司機。

彼時我常常踏孔明車,綴大溝踅規个庄頭。日時,庄頭是正神的時辰,暗時,庄頭是野神和孤魂的巡場。講驚是會驚,但是閣較濟,野神和孤魂攏是庄跤自本生成有的。

這塊專輯是我寫予故鄉的歌,寫予火燒庄的歌,寫予所有受難孤魂的歌。

華文版:

玉女,小時候我在家裡的廁所,看見等人高像是蠟像般的玉女(金童玉女的玉女),眼睛睜得大大的看著我,好像不會講話,等我拉著媽媽來的時候,玉女已經消失得無影蹤。

我們家在民雄的豐收村,是風吹過稻田像海洋的地方,夜官、羅漢、菩薩、水流媽或是侯爺,都是我記憶中的正神、野神、孤魂、每天見面打招呼的阿伯、伯母,四處遊蕩遊,開大型貨車的司機。

那時候我常常騎著腳踏車,依循著灌溉水圳繞騎整個村庄。白天,村庄歸正神管理,晚上,村庄是野神和孤魂巡場的時間。說怕是會怕,但是更多的是,這些野神和孤魂都是村庄自然的一部分。

這張專輯是我寫給故鄉的歌,寫給豐收村的歌,寫給所有受難孤魂的歌。

《夜官巡場》的文本生自《遺棄之神:夜官》小說,這是我按故鄉嘉義民雄火燒庄的記持所寫,有時是小說寫了轉化變做歌,有時歌曲生成,小說綴後面煏(piak)出來。我共《夜官巡場》和《遺棄之神:夜官》看做一个整體,音樂和小說無講誰先誰後,誰頭誰尾,就請恁頭尾同齊來看。

另外愛說明華語「鄉下人」的臺文正字是「庄跤人Tsng-kha-lâng」

01. 〈拜塗虱〉Pài thôo-sat
02. 〈乩身〉Ki-Sin
03. 〈羅漢〉Lô Hàn
04. 〈花神〉Hue-Sîn
05. 〈花巷〉Hue Hāng
06. 〈夜官〉Iā-kuan
07. 〈出庄〉Tshut Tsng
08. 〈拜請〉Pài-tshiánn
09. 〈林秀媚〉Lîm Siù-bī
10. 〈花下媒人〉Hue-hā Muê-lâng
11. 〈寫予你一條溫柔的歌〉Siá-Hōo-Lí It-tiâu-un-jiû-ê-kua
12. 〈水流媽〉Tsuí-lâu-Má
13. 〈自頭講起〉Tsū-thâu kóng-khí
Additional Information may be provided by the manufacturer, supplier, or a third party, and may be in its original language

Browse Other Related Categories

Jay Chou - Greatest Works Of Art Gin Lee - Time & Faith Jason Chan - Fight For ___ Live in Hong Kong Coliseum MIRROR Mask Showbiz Spy Vincy Chan - Dark light of the soul LaLa Hsu - Gei
  • Region & Language: Hong Kong United States - English
  • *Reference Currency: No Reference Currency
 Change Preferences 
Please enable cookies in your browser to experience all the features of our site, including the ability to make a purchase.
Cookie Preferences Close

We use data cookies to store your online preferences and collect information. You can use this interface to enable or disable sets of cookies with varying functions.


These cookies are required to use core website features and are automatically enabled when you use the site. They also enable use of the Shopping Cart and Checkout processes, assist in regulatory and security issues, measure traffic and visits, and retrieve order information for affiliate commissions. We use the information collected to evaluate and improve the performance of your shopping experience.
These cookies are used to deliver advertisements that are more relevant to you and your interests. Marketing Cookies are placed by third-party providers with our permission, and any information collected may be shared with other organizations such as publishers or advertisers.
These cookies enable us to provide better services based on how users use our website, and allow us to improve our features to deliver better user experience. Information collected is aggregated and anonymous.

    Cancel